Britta Thuren Larsen

Jeg hedder Britta Thuren Larsen, født i 1961, gift og mor til to.

Jeg er autoriseret psykolog (cand.pæd.psych.) fra Danmarks Pædagogiske Universitet i København.

Jeg har over 30 års erfaring med pædagogiske og psykologiske problemstillinger og opgaver.
Jeg har arbejdet med formidling, rådgivning, vejledning, udredning og behandling.

Jeg arbejder sammen med kvinder og mænd, der har / eller har haft udfordringer med et eller flere af følgende forhold :
angst, depression, stress, manglende selvværd, komplicerede familieforhold, vanskeligheder i parforholdet, voldsomme erindringer fra barndommen. identitetsforvirring, mobning, spiseforstyrrelser/ anden selvskadende adfærd.

Jeg har, med baggrund i mange års praksis, stor erfaring i at samarbejde med børn og unge – og deres forældre.
Jeg kan yde konkret rådgivning og vejledning til familier med henblik på at harmonisere og stabilisere barnets udvikling og de familiære forhold.

Jeg har derudover stor indsigt i og erfaring med at samarbejde vedrørende de psykiske vanskeligheder, som kan følge med fysiske og psykiske handicaps.

Jeg har ydermere erhvervet stor viden om og erfaring med par / ægteskabs – rådgivning.

Hvilke arbejdsmetoder:

Hovedvægten i den psykologiske behandling vil være hjælp til selvhjælp, hvor den enkelte bliver bedre til at forstå sig selv/andre og selv ser løsningen på mulige problemstillinger.
Derudover kan jeg tilbyde konkret pædagogisk og psykologisk rådgivning og vejledning.
Jeg benytter overvejende samtale og arbejder med følelser, tanker, adfærd, relationer og miljø.

Jeg arbejder ud fra en ressource fokuseret tilgang med inspiration fra positiv psykologi. Jeg er ikke fastlåst i en bestemt psykologisk skole, men benytter mange forskellige teorier og metoder fra f.eks. kognitiv psykologi, narrativ psykologi og løsningsfokuseret psykologi.

Som medlem af Dansk Psykolog forening arbejder jeg i overensstemmelse med gældende love og regler (tavshedspligt mv.)