Offentlig

Forældre bliver ofte bragt i en kriselignende situation, når de bliver bevidste om, at barnet / familien har vanskeligheder.

Erkendelsen kan man selv være nået frem til – eller institution / skole har gjort opmærksom på dette.

Den mest almindelige procedure er dernæst, at familien får tilbudt støtte fra Pædagogisk – Psykologisk Rådgivning ( P.P.R. ). Dette tilbud er kommunalt finanseret.

Forældre er ikke altid opmærksomme på, at denne undersøgelse / afklaring / vurdering og behandling også kan varetages af privatpraktiserende psykologer.

Institutioner og skoler kan også være berørt af denne lange ventetid, hvor situationen ikke udvikler sig hensigtsmæssigt.

Jeg tilbyder :

  • Undersøgelse / vurdering og behandling af barn / familie.
  • Alternativ vurdering af din/og eller familiens situation.
  • Ingen offentlig registrering.
  • Konkret rådgivning og vejledning af familier.
  • Kort ventetid.
  • Konkret rådgivning, vejledning eller supervision til personalet.
  • Psykologiske eller pædagogiske kurser.
  • Etablering og gennemførelse af terapeutiske grupper f.eks. vedr. sorg / integration.