Virksomhed

Flere og flere virksomheder kender til overbelastninger, stress, sygemeldinger og dalende produktivitet.
Det er naturligvis ikke godt for mennesket, men heller ikke for virksomheden.
Derfor ses en stigning i forskellige tiltag / tilbud til medarbejderne med det klare formål at sikre trivsel på arbejdspladsen.

Jeg er overbevidst om, at mange vanskeligheder kunne have været mindsket eller helt undgået, hvis de var taget i opløbet.

Jeg tilbyder derfor :

  • Samtale, råd og vejledning til virksomhedens ledelse med henblik på f.eks. at afdække generelle behov og problemstillinger.
  • Medvirken ved medarbejderudviklingssamtaler.
  • Åben og uforpligtende rådgivning for ansatte i virksomheden.
  • Terapi – kan finde sted uden for arbejdstiden.